Piotr Sikora
Logos niepojęty


projekt okładki i stron tytułowych // cover and title pages design
dla // for: Universitas

 

 

 

 

wersja alternatywna // alternative version