Dorota Kubacka-Jajsiecka, Małgorzata Kuleta (red.)
W kręgu psychologicznej problematyki tożsamości


projekt okładki i stron tytułowych // cover and title pages design
dla // for: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego