Anna Niedźwiedź
The Image and The Figure


projekt okładki i stron tytułowych // cover and title pages design
dla // for: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego