Comarch


Raport Roczny 2003 // Annual Report /// format: 216 × 288 mm
projekt i skład // layout design and composing
dla // for: Comarch SA
ilustracja na okładce // cover illustration: Michał Kita
zdjęcia // photos: A.?Zbiżek, M.?Zawadzki, M.?Gmitruk